Kręgi Compassionate Inquiry to głęboko eksperymentalne spotkania wsparcia online otwarte dla wszystkich, zaprojektowane w celu osobistego zapoznania się z procesem samoanalizy. Opierają się one na metodzie dr Gabora Maté, rozwiniętej przez Sat Dharam Kaur ND. Są one prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych liderów CI Kręgów, którzy są uprawnieni do posługiwania się metoda Compassionate Inquiry.

Krąg Compassionate Inquiry nie jest webinarem ani otwartą grupą. Są to kręgi wsparcia prowadzone z zamiarem zbadania osobistego doświadczenia chwili obecnej; zidentyfikowania naszych własnych emocji, stanów somatycznych i przekonań; oraz uzdrowienia traum z przeszłości.

Nie są to intelektualne grupy dyskusyjne, ale głęboko doświadczalne kręgi wsparcia oparte na samo-analizie.

The Compassionate Inquiry Circles begin three times annually – at the start of January, April and September, and continue for 10 weeks. Each weekly session is 2 hours.  The number of participants in each group ranges from 10 -18.  Participants who have purchased the Professional Online Training or Self-Study Short Course qualify for a discount and are able to purchase Circles for half price at $400.00 CAD. Please email circles@compassionateinquiry.com to request the discount link.

 • Deepen access to your present-moment experience
 • Become more aware of your emotions, somatic state, and beliefs
 • Heal from past trauma
 • Connect with others through a facilitated weekly support group

Registrations for the September CI Circles are now closed. Program begins: September 4th, 2023.

Dowiedz się więcej o Kręgach CI

Kregi CI to dziesięciotygodniowy cykl głębokiej terapii psychosomatycznej, który w każdym tygodniu koncentruje się na innym zagadnieniu. Za każdym razem analiza obejmuje kluczowe pytania, nad którymi uczestnicy zastanawiają się, rozważają w swoich dziennikach i dyskutują z członkami grupy, starając się je zgłębiać w ciągu całego tygodnia.

Nauczysz się


 • Technik Samoregulacji
 • Zaprzyjazniac sie z systemem nerwowym
 • Doświadczać bezpieczeństwa wewnątrz siebie
 • Rozumieć swoje schematy zachowań i strategie radzenia sobie z nimi
 • Badać źródło emocjonalnego i fizycznego bólu
 • Jak pracować z “triggerami”
 • Develop self-compassion for all parts of you
 • Rozwijac autoempatie do wszytkich swoich czesci
 • Odkrywać mądrość jaka pochodzi z twojej traumy i używać ją do samorozwoju
 • Akceptować co się Tobie wydarzyło
 • Uwalniać od swoich automatycznych reakcji i przekonań
 • “Budować swoją zdolność do odczuwania i doświadczania emocji “
 • Łączyć się ze swoim wewnętrznym dzieckiem
 • Podejścia opartego na współczuciu
 • Odnowić więź ze swoim prawdziwym ja
 • Czuć się dobrze ze swoją wrażliwością
 • Celebrować możliwości, które w tobie drzemią
 • Byc czescia wspierającej społeczności międzynarodowej

 

Kregi CI sa dla

 • Osób powyżej 18 roku życia
 • Osób zaangażowanych, dociekliwych i zdyscyplinowanych
 • Osób , które mogą zobowiązać się do udziału we wszystkich 10 sesjach grupowych
 • Osób , które chcą być świadome siebie i autentyczne.
 • Osób , które pragną nawiązać kontakt, słuchać i rozumieć innych oraz ich unikalne doświadczenia, a także własne.
 • Osób przygotowanych na głębokie doświadczenie, które może być wyzwalające i może przywołać nierozwiązane kwestie z dzieciństwa.

Ze względu na wymaganą głębię autorefleksji, kręgi CI nie są odpowiednie dla

 • Osób aktywnie uzależnionych od substancji psychoaktywnych
 • Osób cierpiących na poważne choroby psychiczne

Tygodniowe Tematy Zawierają:


 • Tydzień 1: Sesja orientacyjna
 • Tydzień 2: Bezpieczeństwo poprzez połączenie
 • Tydzień 3: Dostęp do mądrości ciała
 • Tydzień 4: Poznaj swoje wyzwalacze
 • Tydzień 5: Dowiedz się, co ci się przydarzyło
 • Tydzień 6: Wyraź swoją autentyczność
 • Tydzień 7: Odpowiedz na swoje potrzeby
 • Tydzień 8: Ćwicz współczucie dla wszystkich części siebie
 • Tydzień 9: Bądź zdolny do reagowania
 • Tydzień 10: Afirmuj drzemiące w tobie możliwości
Recording of Week 4 Circle Session

To ensure that the Circles are a safe and nurturing space for all participants, the Circle Leader will either record the Module 3 session in week 4 or invite a Circle Steward in to observe the session. Participants can decide which of these options they prefer. Our intention is to ensure and develop best practices and high standards among Circle Leaders. One of our commitments to a trauma-informed approach is to provide regular supervision to Circle Leaders.

Introducing CI Circle Groups

Click Here To See September 2023 Schedule

Participants Video Testimonial

Oplaty

Cena dla uczestniczącego po raz pierwszy

Includes 10 Week CI Circles $800 CAD

Cena dla osoby powtarzającej

Without the Compassionate Inquiry Workshop recordings, the cost is $400 CAD

Participant who has purchased the Professional Online Training or Self-Study Short Course:

$400 CAD.

This discount is not transferable to someone else. To qualify for the discount, please send proof of course payment to [email protected]
Your email will be answered within 48h, during the Office working days, Monday to Friday.
We appreciate your patience!

To convert to your local currency, click here.

Czy jesteś organizacją zainteresowaną zapisaniem osób do Compassionate Inquiry Circles?

Wypełnij ten formularz, aby zgłosić się jako organizacja.

Dodatkowe pytania można kierować na adres [email protected].

Dostep do znizek Compassionate Inquiry Circles

 • Ukończyłeś już jeden cykl Compassionate Inquiry Circles i chciałbyś ponownie wziąć w nim udział.
 • Jesteś obecnie zapisany lub ukończyłeś szkolenie online Compassionate Inquiry Professional.
 • Opłaciłeś i jesteś zarejestrowany na krótki kurs samodzielnej nauki Compassionate Inquiry.
 • Jeśli pasujesz do jednej z powyższych kategorii, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected], aby uzyskać zniżkowy link do płatności.

Zasady anulowania

Jest to program doświadczalny z ograniczoną liczbą dostępnych miejsc.

Ponieważ miejsce jest zarezerwowane dla Ciebie podczas rejestracji i płatności, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za ten kurs na 14 dni przed datą rozpoczęcia i później. Nie ma wyjątków. Jeśli poprosisz o zwrot pieniędzy na 15 lub więcej dni przed datą rozpoczęcia, zostanie on przyznany po potrąceniu opłaty administracyjnej w wysokości 250 CAD.

(Przelicz na złotówki)

Wymagania dotyczące obecności dla uczestników Kręgów CI

Aby zapewnić i utrzymać bezpieczeństwo grupy, uczestnicy muszą wziąć udział w co najmniej 8 z 10 spotkań. W przypadku opuszczenia trzech spotkań uczestnik zostanie usunięty z udziału w grupie. Jeśli chcesz powtórzyć kurs po opuszczeniu trzech sesji, będziesz mógł to zrobić z 50% zniżką.

Rezygnacja z kursu

Compassionate Inquiry Inc zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia kandydata na uczestnika Compassionate Inquiry Circle oraz do wycofania uczestnika z Compassionate Inquiry Circle w dowolnym momencie, jeśli lider Kręgu Compassionate Inquiry lub zespół administracyjny stwierdzi, że zachowanie, postawa lub poglądy uczestnika mogą negatywnie wpłynąć na jakość doświadczenia lub grupy w ramach Kręgu Compassionate Inquiry lub jeśli uczestnik nie pasuje do programu. Compassionate Inquiry Inc, według własnego uznania, może zakończyć udział uczestnika w dowolnym momencie. W takim przypadku Compassionate Inquiry Inc zwróci uczestnikowi zapłacone za szkolenie czesne.

A Free Information Session on Suicide Attention Training on September 16, 2023 to answer your questions about the program.

Register for a Free Information Session

Register to View the Demo Recording

A Free Compassionate Inquiry Demo Session in English was held with Sat Dharam Kaur on July 8, 2023.